فهرست بستن

جهت پرداخت هزینه مدرک کلیک کنید.

*** برای صدور مدرک باید مبلغ 50 هزار تومان را که در سایت فنی حرفه ای مشخص شده پرداخت کنید.

ــ کد شناسایی را خالی بگذارید و نوع آزمون را روی هماهنگ ـــ

(اگر سوالی بود با شماره 44592214 آموزشگاه کامپیوتر پویاگران تهرانسر تماس حاصل فرمایید)

پرداخت هزینه مدرک

جهت دریافت مدرک پس از پرداخت هزینه کلیک نمایید.

دریافت مدرک بین المللی